Re!nventing stand building systems.

Charity

Als een dynamische internationale speler vinden we het belangrijk om het maatschappelijk verantwoord ondernemen ook buiten de bedrijfsmuren te stimuleren. Jaarlijks wordt er een vast percentage van de winst vrijgemaakt om in verschillende nationale en internationale projecten te investeren. Deze projecten worden nauwkeurig geselecteerd en sluiten steeds aan bij onze filosofie. Waar mogelijk worden onze werknemers ook nauw bij het project betrokken of rond het thema van het project gesensibiliseerd.

In 2018 hebben we naast tal van kleine initiatieven vooral geïnvesteerd in de impactvolle bosuitbreiding in Aalter (BE) en de bouw van 3 waterkiosken in Ituri (DR Congo).

Bosuitbreiding van het natuurdomein Ganzeveld in Aalter (BE)

Bossen spelen een belangrijke rol binnen de klimaatproblematiek: ze filteren de lucht, produceren zuurstof, regelen de temperatuur en slaan water op in de bodem. Met een bebossingsgraad van amper 11% is Vlaanderen de bosarmste regio in Europa. In Vlaanderen is er dus nog werk aan de winkel. Met de campagne “Bos voor Iedereen” wil Natuurpunt hier iets aan doen.

Bosuitbreiding van het natuurdomein Ganzeveld in Aalter (BE)Natuurpunt is een Belgische onafhankelijke vrijwilligersvereniging die kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen beschermt. Daartoe kopen ze grond aan en zorgen ze ervoor dat er volwaardige bossen kunnen groeien. De aankoop van gronden is niet goedkoop maar zorgt er wel voor dat op lange termijn de bossen bos kunnen blijven.
 

beMatrix heeft zich ertoe geëngageerd om de uitbreiding van het natuurdomein Ganzeveld in Aalter te steunen. Bij de start van het project werd er beslist om per 10 verkochte aluminium kaders van 1m x 2,5m telkens 1 vierkante meter bos te financieren. Echter, door een tussenkomst van de Vlaamse overheid hebben we ons engagement aangepast naar 1 vierkante meter bos per 5 verkochte kaders. Dit betekent voor 2018 een uitbreiding van het Ganzeveld met maar liefst 16.000 m² bos!

Bosuitbreiding van het natuurdomein Ganzeveld in Aalter (BE) CEO Stefaan Decroos en C!O Edwin Van der Vennet in de plantzone in het Ganzeveld.

www.natuurpunt.be

Bouw van 3 waterkiosken in Ituri, DR Congo

Bouw van 3 waterkiosken in Ituri, DR Congo

Ituri is een provincie gelegen in het bergachtige Noordoost-Congo en telt ongeveer 1,5 miljoen inwoners. Op vandaag heeft 1 miljoen inwoners nog geen toegang tot zuiver drinkwater. Gebrekkige hygiëne en sanitatie vormen samen met besmetting door slecht drinkwater nog steeds de belangrijkste oorzaken voor ziekte en diarree die de hoge cijfers van kindersterfte verklaren.

In het voorjaar van 2018 kwam beMatrix in contact met de Belgische organisatie Ondernemers voor Ondernemers. Deze organisatie stimuleert mensen in lage- en middeninkomenslanden om duurzame projecten te ontwikkelen door hen te steunen in ondernemerschap en onafhankelijkheid. Hiervoor werkt men nauw samen met verschillende ngo-partners, waaronder Protos.

Bouw van 3 waterkiosken in Ituri, DR CongoProtos versterkt het rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer en watergebruik in verschillende landen (België, Haïti, West-Afrika…). Het project van de waterkiosken in Ituri (DR Congo) trok onmiddellijk de aandacht. Dit project heeft als doel om bestaande drinkwatersystemen uit te breiden en de waterkiosken, een soort van waterwinkeltjes onder privaat beheer met geranten, te professionaliseren. Dit zal leiden tot een betere gezondheid van vrouwen, mannen én kinderen en tot meer tijd voor economische activiteiten (minder wachttijden, minder uitval door ziekte). Met de bijdrage van beMatrix kan Protos in Ituri 3 nieuwe waterkiosken bouwen.

www.ondernemersvoorondernemers.be
www.protos.ngo

Warriors Against Cancer

Warriors Against CancerbeMatrix ondersteunt al enkele jaren de vrijwilligersorganisatie Warriors Against Cancer. Deze organisatie steunt vechters die als gevolg van hun behandeling met soms blijvende letsels – lichamelijk en/of mentaal – verder door het leven gaan. Met de hulp van sponsoren en vrijwilligers realiseert men Spread Your Wings Fotoshoots en Feel Good Days en biedt men hen zo steun bij het verbeteren van hun levenskwaliteit en re-integratie in de maatschappij. Onze collega Lynn Persyn (Internal Sales) is trouwens trotse ambassadrice van deze organisatie!

www.warriorsagainstcancer.be

11.trail Roeselare ten voordele van 11.11.11

11.trail Roeselare ten voordele van 11.11.11Deze urban trail is een initiatief van 11.11.11, een niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking met als doel een rechtvaardige wereld zonder armoede. In 2018 was beMatrix een van de trotse hoofdsponsors. Deze sponsoring kadert binnen ons duurzaamheidsbeleid, waarmee we verder investeren in de pijler People. Dit gebeurt op 2 manieren:

  • Extern: De opbrengst van deze trail gaat integraal naar de organisatie 11.11.11.
     
  • Intern: Door zelf ook deel te nemen willen we onze medewerkers aanzetten om fit te blijven en samen een leuk sportmoment te beleven.

www.11trail.be/nl/roeselare/wie-zijn-we
www.11.be

Europe
North America
Central & South America
China
Other countries