Re!nventing stand building systems.

Factuur

Wanneer moet mijn factuur betaald worden?

U vindt de vervaldatum bovenaan de factuur.

Gebruik bij betaling steeds de gestructureerde mededeling, die u onderaan de factuur (onder het totaalbedrag) vindt.

Hoe betaal ik mijn openstaande factuur?

Dit kan via overschrijving op één van onze 2 bankrekeningen:

  • KBC: IBAN: BE21 7330 2676 9303 / BIC: KREDBEBB
  • BNP PARIBAS FORTIS: IBAN: BE94 0018 2336 8614 / BIC: GEBABEBB

Ik moet een voorschot betalen, maar ik heb geen factuur. Wat moet ik doen?

U kunt een overschrijving doen o.b.v. uw geplaatst order.

In deze betaling verwijst u naar het ordernummer, vb. voorschot order B…..

Kan ik met een creditcard betalen?

Nee, dat is niet mogelijk.

Kan ik in een andere munteenheid betalen?

Nee, onze facturen zijn in EURO en dienen in EURO betaald te worden.

Mijn factuur is niet correct. Wat nu?

Contacteer uw interne contactpersoon: https://www.bematrix.com/nl/contacteer-ons/.

Wat als ik verkeerd betaald heb?

  • Indien u te weinig betaald hebt, kunt u een bijkomende betaling doen voor het resterend bedrag.
  • Indien u te veel betaald heeft kunt u dit in mindering nemen van uw volgende betaling.
  • Indien u een terugbetaling wenst, kunt u een mail sturen naar finance@beMatrix.com met uw bankgegevens en wij betalen u dit terug.

Kan ik een kopie van een factuur krijgen?

U kunt dit aanvragen bij uw interne contactpersoon: https://www.bematrix.com/nl/contacteer-ons/.

Kan de factuur op een andere firma gefactureerd worden?

De factuur wordt steeds opgemaakt o.b.v. de orderbevestiging.

U moet dus, op het moment dat u het order plaatst, steeds alle informatie meedelen die nodig is om de facturatie correct af te ronden.

Eenmaal de factuur is opgemaakt is het niet meer mogelijk dit aan te passen.

Waarom moet het leveringsadres gekend zijn?

Het leveringsadres bepaalt welke BTW gefactureerd wordt op de factuur.

Deze informatie is dus nodig om een correcte factuur af te leveren.

Wat is een kredietlimiet? Hoe kan ik een hogere kredietlimiet krijgen?

Een kredietlimiet staat u toe om tot een bepaald bedrag goederen te ontvangen, zonder deze vooraf te moeten betalen.

Een kredietlimiet kan u worden toegekend nadat u meerdere bestellingen hebt geplaatst en uw bedrijf een goede kredietscore heeft.

Een kredietlimiet is echter geen lening. Eenmaal de facturen hun vervaldatum bereiken, dienen deze betaald te worden, ongeacht of de kredietlimiet reeds bereikt werd.

Waarom krijg ik nog een (saldo)factuur wanneer ik reeds vooraf betaald heb?

Indien u een voorschotfactuur ontvangen heeft, zult u – wanneer de goederen verzonden zijn – steeds een saldofactuur ontvangen.

Indien er niks gewijzigd werd aan het order, zal de saldofactuur 0,00 euro bedragen. In dit geval kunt deze saldofactuur bij uw voorschotfactuur voegen.

Indien het order gewijzigd werd tussen het moment van de voorschotfactuur en saldofactuur, zult u ofwel een creditnota ofwel een bijkomende saldofactuur ontvangen voor het verschil.

Wordt het geld van een creditnota teruggestort of automatisch afgetrokken van mijn volgende factuur?

Dit wordt niet automatisch teruggestort, maar u kunt dit steeds zelf in mindering brengen bij de betaling van uw volgende factuur.

Indien u een terugbetaling wenst, kunt u een mail sturen naar finance@beMatrix.com met uw bankgegevens.

Kan ik een overzicht krijgen van alle facturen/creditnota's/betalingen?

U kunt hiervoor contact opnemen met uw interne contactpersoon: https://www.bematrix.com/nl/contacteer-ons/.

Europe
North America
Central & South America
China
Other countries