Re!nventing stand building systems.

Betalingsherinnering

Ik heb een betalingsherinnering gekregen. Wat nu?

Meld steeds aan finance@beMatrix.com de reden waarom een factuur onbetaald is.

Indien u een kopie wenst van een factuur of u heeft vragen, opmerkingen of klachten over een openstaande factuur, gelieve dit steeds te melden aan finance@beMatrix.com.

Indien onze betalingsherinnering en uw betaling elkaar gekruist hebben, mag u deze als onbestaand beschouwen.

Ik heb een brief van de advocaat gekregen. Wat nu?

Gelieve de instructies in de brief op te volgen.

Europe
North America
Central & South America
China
Other countries